Truyền thông tủ lạnh Panasonic Prime+

Chúng tôi không chỉ là đơn vị thiết kế và sản xuất đơn thuần mà chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ từ lên ý tưởng, sản xuất, lắp đặt và các dịch vụ chăm sóc hình ảnh sau bán hàng

images
Thiết kế & thi công Nhà hàng

Truyền thông tủ lạnh Panasonic Prime+

  • emoji
    Khách hàng

    Panasonic

  • emoji
    Năm thực hiện dự án

    2022, 2023

HÌNH ẢNH DỰ ÁN