2015

Showroom Samsung

Được thiết kế và xây dựng theo những tiêu chuẩn chặt chẽ nhất của tập đoàn Samsung toàn cầu, sự tỉ mỉ trau chuốt trong quá trình thi công tạo nên một không gian trải nghiệm và trưng bày sản phẩm hiện đại, khoa học và ấn tượng.

Xem hình ảnh dự án
2017

Showroom Samsung

Với cái đẹp và sự hiện đại Hexagon đồng hành giúp các sản phẩm được trưng bày ở showroom theo cách thông minh để khách hàng có thể dễ dàng tương tác, kết hợp thử nghiệm giúp khách thăm quan dễ dàng hình dung và tìm được lựa chọn cho mình.

Xem hình ảnh dự án
2019

Showroom Samsung 2019

Với cái đẹp và sự hiện đại Hexagon đồng hành giúp các sản phẩm được trưng bày ở showroom theo cách thông minh để khách hàng có thể dễ dàng tương tác, kết hợp thử nghiệm giúp khách thăm quan dễ dàng hình dung và tìm được lựa chọn cho mình.

Xem hình ảnh dự án
2020

Showroom Samsung 2020

Với cái đẹp và sự hiện đại Hexagon đồng hành giúp các sản phẩm được trưng bày ở showroom theo cách thông minh để khách hàng có thể dễ dàng tương tác, kết hợp thử nghiệm giúp khách thăm quan dễ dàng hình dung và tìm được lựa chọn cho mình.

Xem hình ảnh dự án
2021

Showroom Samsung 2020

Với cái đẹp và sự hiện đại Hexagon đồng hành giúp các sản phẩm được trưng bày ở showroom theo cách thông minh để khách hàng có thể dễ dàng tương tác, kết hợp thử nghiệm giúp khách thăm quan dễ dàng hình dung và tìm được lựa chọn cho mình.

Xem hình ảnh dự án
2022

Showroom Samsung 2020

Với cái đẹp và sự hiện đại Hexagon đồng hành giúp các sản phẩm được trưng bày ở showroom theo cách thông minh để khách hàng có thể dễ dàng tương tác, kết hợp thử nghiệm giúp khách thăm quan dễ dàng hình dung và tìm được lựa chọn cho mình.

Xem hình ảnh dự án
2015
2017
2019
2020
2021
2022