TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện là dịch vụ làm nên thương hiệu của Hexagon. Chúng tôi đã làm việc cùng khách hàng để cùng tạo ra hàng trăm lễ hội âm nhạc, festival, triển lãm, hội nghị…
Đội ngũ nhân sự sáng tạo và linh hoạt của Hexagon luôn đưa ra được các phương án thiết kế và triển khai sự kiện độc đáo, đa dạng, phù hợp với mục đích và ngân sách của khách hàng.
Các sự kiện thế mạnh của Hexagon là:
- Festival văn hóa, ẩm thực
- Lễ hội âm nhạc
- Sự kiện triển lãm, hội chợ
- Hội nghị khách hàng, Hội nghị cổ đông
- Roadshow

About Us

Our resources are unique talent and indomitable enthusiasm. We are a solid team that has the experience of more than 12 years in the creative field that never stop striving to meet our clients' needs.

Download Profile

Please contact us for more information

We are always willing to assist you.