TRUYỀN THÔNG CHO SẢN PHẨM MÁY TẠO NƯỚC PI BIONTECH

Project Infomation

• Thực hiện hoạt động truyền thông chính thống cho hãng tại Việt Nam thông qua các báo và trang tin điện tử lớn
  • Client : BIONTECH
  • Date : 2018
  • Địa điểm Hà Nội