Project Infomation

Thi công khu trưng bày sản phẩm hãng TSB tại siêu thị điện máy TRần Anh - Long Biên
Thiết kế và thi công các hạng mục nội thất trưng bày sản phẩm trong khu vực hãng TSB
  • Client : Toshiba
  • Date : T4-2017
  • Địa điểm Siêu thị điện máy TRần Anh - Long Biên