THỜI TRANG- DELALA

Project Infomation

Tư vấn, thiết kế, thi công Trung tâm thời trang Delala- Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh

- Tư vấn, thiết kế nội thất và ngoại thất Trung tâm thời trang Delala
- Thi công các hạng mục nội thất

  • Client : DELALA
  • Date : 2017
  • Địa điểm Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh