Project Infomation

Thi công khu trưng bày sản phẩm hãng TCL tại siêu thị điện máy Pico - 324 Tây Sơn

Thiết kế và thi công các hạng mục nội thất trưng bày sản phẩm trong khu vực hãng TCL

  • Client : TCL
  • Date : T1 - 2017
  • Địa điểm Pico - 324 Tây Sơn