Archives: Case Studies

Giới thiệu dự án G20 giai đoạn 2 – Áp dụng Chiến lược đào tạo G20 – Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga
Lễ hội âm nhạc Thu hẹp Khoảng cách – BridgeFest 2018
PANASONIC VIETNAM – Kỷ niệm 8 năm thành lập Panasonic Risupia Vietnam và Lễ đón nhận Bằng khen – Kỷ niệm chương của bộ Giáo dục và Đào tạo