NHÀ HÀNG- HẢI SẢN PHỐ LiỄU GIAI

Project Infomation

Tư vấn, thiết kế, thi công nhà hàng Hải Sản Phố- Số 48 Liễu Giai- Hà Nội

- Tư vấn, thiết kế nội thất và ngoại thất nhà hàng
- Quản lý và giám sát thi công tổng thể công trình
- Thi công các hạng mục nội thất
- Thi công các hạng mục ngoại thất

  • Client : NHÀ HÀNG- HẢI SẢN PHỐ LiỄU GIAI
  • Date : 2016
  • Địa điểm Số 48 Liễu Giai, Hà Nội