Ngày hội gia đình Samsung Festival day 2016

Project Infomation

Chương trình với quy mô hơn 40 nghìn công nhân của nhà máy samsung Bắc Ninh, với nhiều hoạt động đa dạng diễn ra từ sáng đến tối.
  • Client : Samsung
  • Date : 2016
  • Địa điểm Bắc Ninh