Mobifone Quang Trung

Project Infomation

Thi công lắp đặt các hạng mục nội ngoại thất tại cửa hàng Mobifone Quang Trung
  • Client: MOBIFONE
  • Date: T6-2018
  • Location: Mobifone Quang Trung Hà Đông, HN