Project Infomation

Thi công showroom bán lẻ tại Nguyễn Kim Việt Trì
Thi công lắp đặt các hạng mục nội thất Lenovo theo thiết kế (đảo Notebook Lenovo)
  • Client : LENOVO
  • Date : T8 - 2018
  • Địa điểm Nguyễn Kim Việt Trì