Lễ hội âm nhạc Thu hẹp Khoảng cách – BridgeFest 2018

Project Infomation

"• Lên kế hoạch Truyền thông tổng thể
• Tổ chức Họp báo
• PR Booking
• Liên hệ Bảo trơ Truyền thông
• Social Media (Fanpage, KOLs, Liên kết Hotfanpage
• Mời báo chí/ Truyền thông trong sự kiện…)"
  • Client : BRIDGEFEST 2018
  • Date : 20 Feb, 2018
  • Skills : Project Planning