PANASONIC VIETNAM – Kỷ niệm 8 năm thành lập Panasonic Risupia Vietnam và Lễ đón nhận Bằng khen – Kỷ niệm chương của bộ Giáo dục và Đào tạo

Project Infomation

"• Lên kế hoạch Truyền thông cho sự kiện
• Tư vấn thiết kế Key Visual cho sự kiện
• Quan hệ báo chí
• PR booking
• Social Media "
  • Client : PANASONIC VIETNAM
  • Date : 20 Feb, 2018
  • Skills : Project Planning