Kỷ niệm 5 năm Amway Việt Nam

Project Infomation

Lễ kỷ niệm 5 năm phát triển bền vững của Amway nổi bật với tiết mục múa tương tác mà LED ấn tượng.
  • Client : Amway Việt Nam
  • Date : 2018
  • Địa điểm Hà Nội