Họp báo giới thiệu dự án tổ hợp TTTM, văn phòng và chung cư Golden Field và Central Field

Project Infomation

• Tư vấn chiến lược truyền thông và lên kế hoạch marketing tổng thể
• Xây dựng bộ nhận diện Thương hiệu Field và thiết kế các ấn phẩm truyền thông, tài liệu bán hàng
• Thực hiện kế hoạch truyền thông 2016
• Tổ chức Họp báo và Lể Công bố dòng sản phẩm Field của MBLand Holdings
  • Client : MBLAND
  • Date : 2016-2017
  • Địa điểm Hà Nội