Họp báo: “Gặp gỡ kiến trúc sư Kengo Kuma – nghệ nhân tạo dấu ấn riêng cho Waterina Suites”

Project Infomation

• Tổ chức Họp báo: mời báo chí tham dự và triển khai các tuyến bài PR trên báo chí
  • Client : WATERINA
  • Date : 2017-2018
  • Địa điểm: Tp. HCM