Hội nghị khách hàng điều hòa nhiệt độ Mitsubishi electric

Project Infomation

Hội nghị khách hàng thường niên của Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi được tổ chức thường niên tại các thành phố lớn: Hà Nội, HCM, Đà Nẵng,…. Chương trình gồm 3 phần chính: khu trưng bày sản phẩm, Hội thảo sáng và chiều, Galadinner
  • Client : Mitsubishi electric
  • Date : 2018
  • Địa điểm Hà Nội