Góc trưng bày điện tử của Sony tại Vinpro Thái Nguyên

Project Infomation

Thi công góc trưng bày điện tử của Sony tại Vinpro Thái Nguyên
Thi công các hạng mục nội thất trưng bày điện tử theo thiết kế ( Vách, đảo, cột)
  • Client : SONY
  • Date : T7 - 2018
  • Địa điểm Vinpro Thái Nguyên