Góc trưng bày điện tử của Sony tại Pico Việt Trì 2

Project Infomation

Thi công góc trưng bày điện tử của Sony tại Pico Việt Trì 2
Thi công các hạng mục nội thất trưng bày điện tử theo thiết kế ( Vách, đảo, cột)
  • Client : SONY
  • Date : T5 - 2017
  • Địa điểm Pico Việt Trì 2