Góc trưng bày điện tử của Sony tại Pico Phúc La

Project Infomation

Thi công góc trưng bày điện tử của Sony tại Pico Phúc La
Thi công các hạng mục nội thất trưng bày điện tử theo thiết kế ( Vách, đảo, cột)
  • Client : SONY
  • Date : T11 - 2017
  • Địa điểm Pico Phúc La