Giới thiệu dự án G20 giai đoạn 2 – Áp dụng Chiến lược đào tạo G20 – Hợp tác giữa ILO và Liên Bang Nga

Project Infomation

Thực hiện clip giới thiệu dự án
  • Client : ILO
  • Date : 20 Feb, 2018
  • Skills : Project Planning