GIẢI GOLF GFS CUP

Project Infomation

• Lên kế hoạch Truyền thông Tổng thể
• Tổ chức Họp báo
• PR Booking
• Social Media
  • Client : GIẢI GOLF GFS CUP
  • Date : 2019
  • Địa điểm Hà Nội