Project Infomation

Thi công ProShop Daikin Tân Thành An tại khu Ngoại Giao Đoàn HN
Thi công các hạng mục mặt tiền và nội thất theo thiết kế (biển hiệu, quầy giao dịch, backdrop, khu vực trưng bày sản phẩm)
  • Client : DAIKIN
  • Date : T7 - 2018
  • Địa điểm Ngoại Giao Đoàn HN