Với giải pháp PMS cho chuỗi siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc, khách hàng không chỉ có một chương trình phần mềm thuần túy mà còn tạo ra một quy trình làm việc chuyên nghiệp, tiết kiệm được thời gian trong quản lý hình ảnh thương hiệu.


Đây là một giải pháp tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng quản lý, nhằm phát triển hình ảnh thương hiệu, hỗ trợ bán hàng theo một quy trình, tiêu chuẩn thống nhất.


Hệ thống phần mềm có cấu trúc đa chiều, đưa ra những thông tin hữu ích với cách thức truy cập và tìm kiếm thân thiện.

Account mapping

   Quản lý danh sách cửa hàng trên giao diện map.

   Liên hệ, quản lý nội bộ trực tiếp – hiệu quả.

   Giúp người dùng đưa ra định hướng phát triển hệ thống phân phối.Cơ sở dữ liệu tin cậy được xây dựng dựa trên nguồn thông tin có thể kiểm chứng và cập nhật liên tục bởi đội ngũ nhân sự đông đảo và thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp.

Merchandising

   Đánh giá hiện trạng trưng bày bằng nguồn ảnh chụp tại công trình.

   Tương tác mạnh giữa những account được phân quyền.