So với vài thập kỷ trước, việc giới thiệu một sản phẩm mới ngày nay là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi mỗi ngày đều có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí nhiều hơn nữa các sản phẩm mới được giới thiệu đến khách hàng.


Đó là một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng, nơi mà mỗi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho sản phẩm đó không tìm được chỗ đứng trên thị trường. Vậy làm cách nào để một sản phẩm mới có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, tiếp cận được khách hàng mục tiêu và mang lại lợi nhuận cho bản thân doanh nghiệp?


 QUY TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

  Nghiên cứu phân đoạn thị trường và phân tích các chiến lược marketing.

Nghiên cứu sản phẩm (Ý tưởng, tính năng, mục đích...)

Xác định thông điệp, s mệnh, lợi ích chủ chốt cũng như chiến dịch truyền thông và các giai đoạn của chiến dịch.
 
Xác định đường hướng marketing dựa trên ý ởng sơ b.

Xây dựng một chiến dịch giới thiệu sản phẩm toàn th, bao gồm các quá trình trước, trong và sau khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường
.

Xây dựng ý tưởng cho từng công cụ marketing (PR, sự kiện, digital marketing, đào tạo...) dựa trên việc quản lý truyền thông tích hợp (IMC).

Tạo dựng thiết kế chđạo dựa trên concept và phát triển các gói truyền thông (MCP).

 

 

 

 

 

Xác định chi tiết các công cụ truyền thông (Đối tượng, phương pháp, thời gian và nhân lực).

Định rõ kế hoạch thực hiện và hoạch định kinh phí theo từng ngày.


Các kênh phân phối, mật độ và địa điểm.

Triển khai chiến dịch trên các phương tiện thông tin( Quảng cáo, tờ rơi, poster, banner..).

Sử dụng các hoạt đông ATL ( Quảng cáo trên TV, Quảng cáo in, PR, OOH, Onlien marketing…) như đã đề ra trong kế hoạch.

Thực hiện các hoạt động BTL ( descor, tổ chức sự kiện, tập huấn..).

Đánh giá hiệu quả của kế hoạch theo tuần, tháng và sau khi chiến dịch kết thúc.