Quan điểm làm việc của chúng tôi về vai trò của một đơn vị tư vấn chiến lược marketing rất rõ ràng: Sự phát triển và thành công của đối tác chính là sự phát triển và thành công của  Hexagon và cũng chính là sự thành công của  chính bản thân các thành viên tham gia xây dựng chiến lược, những khó khăn hay thách thức về mặt chi phí của đối tác là bài toán tâm huyết đặt ra cho bản thân người xây dựng chiến lược.


Chiến lược marketing không phải là một thời điểm mà là một quá trình. Trong quá trình đó, khách hàng có thể gặp phải những nỗi lo từ môi trường kinh doanh và chúng tôi luôn sẵn sàng cùng đồng hành gánh vác, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ phải lo lắng về tinh thần trách nhiệm và quy trình hợp tác với chúng tôi. Năng lực tư vấn, sự tâm huyết và quy trình hợp tác rõ ràng là những nhân tố cấu thành nên giá trị cốt lõi của dịch vụ tư vấn chiến lược marketing mà chúng tôi cung cấp.


QUY TRÌNH CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

  Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô( tình hình lạm phát, kim ngạch trao đổi, GDP, mức tăng trưởng và tình hình kinh tế xã hội.

Nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu của ngành và thị trường( quy mô thị trường, mức tăng trưởng, xu hướng của sản phẩm và giá, tính mùa vụ…)

Phân tích 4C:
Đánh giá đối thủ cạnh trạnh dựa trên 4P.
Đánh giá doanh nghiệp( SWOT).
 Đánh giá kênh phân phối.
 Đánh giá người tiêu dùng.
 
Xác điểm khác biệt giữ doanh nghiệp và thương hiệu dẫn đầu trong cùng lĩnh vực.

Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp và định hướng chiến lượcPhân khúc, xác định mục tiêu và vị trí.

 

 

 

 

 

Chiến lược sản phẩm:

Đặc trưng sản phẩm, Định vị sản phẩm, USPs, tính đa dạng, thiết kế và dịch vụ bổ trợ.

Chiến lược về giá: COGS, GM, LP…


Chiến lược phân phối:

Các kênh phân phối, mật độ và địa điểm.

Chiến lược marketing:

Các chiến lược liên quan đến các hoạt động ATL ( truyền thông, online marketing, PR) và BTL ( khuyến mại, tổ chức sự kiện, tập huấn…).

Chiến lược thương hiệu:

Viễn cảnh thương hiệu
Mục tiêu của thương hiệu
Định vị thương hiệu
Bộ truyền thông thương hiệu.

Kế hoạch tài chính:

Ước tính doanh số bán hàng theo tháng, khu vực…

Ước tính chi phí và lợi nhuận.

Triển khai chiến dịch trên các phương tiện thông tin( Quảng cáo, tờ rơi, poster, banner..).

Sử dụng các hoạt đông ATL ( Quảng cáo trên TV, Quảng cáo in, PR, OOH, Onlien marketing…) như đã đề ra trong kế hoạch.

Thực hiện các hoạt động BTL ( descor, tổ chức sự kiện, tập huấn..).

Đánh giá hiệu quả của kế hoạch theo tuần, tháng và sau khi chiến dịch kết thúc.