Đối với sự kiện quan trọng như khai trương, thì sự sang trọng và chuyên nghiệp là tinh thần cốt lõi mà chúng tôi gửi gắm vào từng chi tiết sự kiện.